ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการ work and holiday visa ไทย-ออสเตรเลีย
เลขประจำตัวประชาชน 
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล E-mail วันที่สมัคร สถานะการสมัคร ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง password ทางอีเมล
เมื่อท่านได้ยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์แล้ว
ท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์