ตรวจสอบรายชื่อและสถานะยืนยันการสมัคร

เลขประจำตัวประชาชน 
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล E-mail วันที่สมัคร สถานะการสมัคร
ยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย หมายถึง การสมัครเสร็จสมบูรณ์
ยังไม่ได้สมัคร หมายถึง ต้องไปทำการยืนยันการสมัครที่อีเมล์ของท่าน หากไม่ทำการยืนยันการสมัคร ก็จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้