** หมายเหตุ : กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัคร
    จำนวน : 1 รายการ
ลำดับ ปีงบ
ประมาณ
ชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด จำนวนที่รับ/
จำนวนผู้สมัคร
สมัครเข้าร่วม
โครงการ
1 2562 โครงการ work and holiday visa ไทย-ออสเตรเลีย
Work and Holiday Visa Thai - Australia
18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 600/607
(ปิดรับสมัคร)